Voor oldtimers gelden beperkingen met betrekking tot het gebruik ervan. Een van deze beperkingen is dat het niet is toegestaan om je oldtimer te gebruiken om naar je werk te rijden.

Voertuigen die zijn ingeschreven onder een ‘O’-plaat hebben verschillende beperkingen wat betreft het gebruik ervan. Deze voertuigen mogen niet worden gebruikt voor commerciĆ«le of professionele doeleinden, zoals bijvoorbeeld bezoldigd personenvervoer of gratis vervoer dat gelijkgesteld wordt met bezoldigd personenvervoer. Daarnaast mogen ze niet worden gebruikt voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer, als werktuig of werkmiddel, en ook niet voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen met rupsbanden geldt een specifieke beperking. Ze mogen alleen worden gebruikt voor oldtimermanifestaties en proefritten die plaatsvinden binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

een groene oldtimer geparkeerd voor een huis

Mag een oldtimer in een lage-emissiezone (LEZ)?

Oude voertuigen stoten veel schadelijke stoffen uit. Vanuit milieuoverwegingen is er dus geen reden om een algemene uitzondering te maken voor oldtimers. Voertuigen die niet aan de algemene toegangsvoorwaarden voldoen mogen de lage-emissiezone (LEZ) niet binnen, tenzij er lokale toegangsvoorwaarden zijn waardoor dit toch mogelijk wordt (bijv. toegang tegen betaling). Hoe meer schadelijke stoffen een voertuig uitstoot, hoe strenger de voorwaarden moeten zijn (bijv. meer betalen om toegang te krijgen). Op deze regel wordt enkel een uitzondering gemaakt voor voertuigen die ouder zijn dan 40 jaar, omwille van hun historische erfgoedwaarde. Voor voertuigen jonger dan 40 jaar blijft de regel gelden dat de lokale toegangsvoorwaarden strenger moeten zijn voor voertuigen die meer vervuilen.

Een lage-emissiezone (LEZ) is een specifiek afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet zijn toegestaan of alleen onder bepaalde voorwaarden mogen rijden, vanwege hun hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Wanneer u een LEZ binnenrijdt met een voertuig dat niet voldoet aan de toelatingscriteria of zonder de vereiste toestemming, riskeert u een boete.

Lage-emissiezone

Een LEZ wordt altijd duidelijk aangegeven met speciale verkeersborden en is van kracht gedurende alle dagen van de week en 24 uur per dag. Dit betekent dat de regels en beperkingen van de LEZ constant gelden, ongeacht het tijdstip waarop u het gebied binnenrijdt.

Oldtimer naar het buitenland

Je kunt met je oldtimer de Belgische grens oversteken en naar het buitenland rijden, op voorwaarde dat je voertuig voldoet aan de periodieke keuringseisen van de Vlaamse oldtimerkeuring.

Indien je oldtimer bijvoorbeeld ouder is dan 30 jaar en pas in 2020 voor de eerste keer opgeroepen wordt voor de periodieke keuring, is het niet vereist dat je oldtimer al gekeurd is voordat je naar het buitenland gaat rijden. Echter, als je je voertuig al wel hebt aangeboden voor de periodieke keuring, dan moet je oldtimer ook gekeurd zijn voordat je ermee naar het buitenland rijdt. Dit betekent dat je je oldtimer al aan de keuringseisen heeft voldaan, je ervoor moet zorgen dat deze keuring up-to-date is voordat je de grens oversteekt of in het buitenland rijdt.

Meer informatie vind je op Vlaanderen.be.